Kompletní údržba klimatizace a její plnění

  • plníme klimatizaci látkou R134a pomocí plničky BOSH ACS611
  • zjistíme případný únik chladiva a následně ho odstraníme
  • vyměňujeme veškeré díly klima-okruhu (výparníky, kondenzátory, kompresory, hadice, těsnění)
  • měníme kabinové filtry