Desatero půjčovny

1) Během jízdy důsledně sledujte kontrolky na palubní desce vozidla.

2) Vozidlo vracejte vždy včas nejpozději do hodiny uvedené ve smlouvě.

3) Vozidlo vracejte vždy čisté a uklizené jako když jste ho přebírali.

4) Před jízdou a během delší cesty kontrolujte hladinu oleje a chladicí kapaliny.

5) Nevytáčejte ještě studený motor (teplota pod 90°C) do vysokých otáček.

6) Dbejte na správně nahuštěné pneumatiky.

7) Nepřekračujte nejvyšší povolenou rychlost a dodržujte předpisy na daném území.

8) Nepřetěžujte vozidlo přes maximální přípustnou hranici.

9) Přizpůsobte jízdu klimatickým a dopravním podmínkám s ohledem na náklad.

10) V případě zjištění závady nebo nehody řešte problém s pronajímatelem vozu.